Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VAD ÄR AKROMEGALI

Vad är akromegali?
Vad är akromegali?

Akromegali orsakas vanligtvis av en godartad (ej cancerartad) tumör som växer i hypofysen:

  • Hypofysen sitter på undersidan av hjärnan
  • Den godartade tumören stimulerarhypofysen att producera för mycket tillväxthormon

Tillväxthormon styr kroppslängden och andra kroppsfunktioner. Överproduktion av tillväxthormon kan göra att vissa kroppsdelar, som näsa, haka, händer och fötter, gradvis blir större, vilket är typiskt för akromegali

Akromegali är sällsynt, vanligtvis inte ärftligt och drabbar ungefär 60 individer per en miljon människor. Varje år får tre till fyra individer per en miljon människor denna diagnos; män och kvinnor i lika stor utsträckning

Det är en kronisk (livslång) sjukdom som inte är livshotande, men den kan ha stor inverkan på livskvaliteten

Akromegali uppträder oftast i medelåldern (genomsnittsålder runt 40), men kan debutera i alla åldrar

Akromegali utvecklas långsamt, vilket betyder att det kan ta lång tid innan en läkare med säkerhet kan konstatera att dina symtom orsakas av denna sjukdom:

  • I genomsnitt tar det åtta år innan diagnosen akromegali kan ställas

Det är svårt för läkare att ställa diagnosen akromegali, eftersom det är så sällsynt. Läkaren kanske inte heller känner igen symtomen direkt, eftersom de kan variera så mycket mellan olika individer

De behandlingar som fi nns i dag hjälper de flesta människor med akromegali att hålla sjukdomen i schack och begränsa besvären I många fall har patienten möjlighet att själv ta en aktiv del i din behandling. Därför är det viktigt att veta vad akromegali är och vad behandlingen innebär.

 

Vid akromegali producerar kroppen för mycket tillväxthormon1 För mycket tillväxthormon gör att kroppen producerar för mycket insulinliknande tillväxtfaktor (IGF-I) Det är viktigt att din IGF-I-nivå ligger inom det normala intervallet1. Om nivån ligger inom normalintervallet:

  • tyder det på att sjukdomen är under kontroll
  • bidrar det till att minska tecken och symtom på akromegali.